Čo môže Paco Agentúra
urobiť pre vás? KLIKNITE SEMSCAM ALERT !


Bohužiaľ, sú jedinci, ktorí sa vydávajú za splnomocnencov alebo zástupcovia Paco Agency. Žiadame tanečníčky / hostesky neprijať žiadny konktrakt / pracovnú ponuku , ak nie je vydaná Paco Promotion Agency. Neodpovedajte na žiadne e-mailové ponuky z Yahoo, Gmail, AOL alebo YMail účtov.

Skutoční Paco Agency zástupcovia majú iba ....... @pacojobs.com e-maily. Ak ste sa stali obeťou podvodu zo strany tretej osoby vystupujúcej ako zamestnanec Paco Agency, prosíme, kontaktujte office@pacojobs.com.