Czym jest Agencja Paco ?
Kliknij tutaj


opinie

 Patrz poniżej- wrażenia tancerek, które z nami pracują lub pracowały
w naszych klubach.

                                                 :) ...Paco

Sprawdź wrażeniaDate: 25-Mar-2014

1.Jak była praca w klubie?

Klub jest bardzo ?adny, klienci ,,raczej :)" na poziomie.


2.Jakie było zarządzanie klubem i atmosfera?

Atmosfera mi?a


3. Jakie było zakwaterowanie?

Zakwaterowanie zapewnia klub po dwie osoby w pokoju.


4. Rzeczy do poprawy, porady dla klubu?

Moim zdaniem mieszkanie powinno by? bli?ej klubu.


5. Oceń klub: * * * *

Date: 23-Mar-2014

1.Jak była praca w klubie?

Zale?y od klientów... dziewczyny z do?wiadczeniem s? w stanie du?o zarobi?.


2.Jakie było zarządzanie klubem i atmosfera?

Barmanki oraz menad?erka by?y bardzo pomocne. Mi?a atmosfera.


3. Jakie było zakwaterowanie?

Mieszkanie nad klubem. Standardowe.


4. Rzeczy do poprawy, porady dla klubu?

Nie mam ?adnych sugestii.


5. Oceń klub: * * * * *

Date: 23-Mar-2014

1.Jak była praca w klubie?

Naprawde bardzo podoba?o mi si? w tym klubie. Mnóstwo klientów ka?dej nocy, ka?dy ch?tnie p?aci... bardzo mili ludzie.


2.Jakie było zarządzanie klubem i atmosfera?

Wed?ug mnie zarz?dzanie klubem jest ?wietne. Klub jest znakomicie rozreklamowany, znany w ca?ym mie?cie, bardzo du?o sta?ych klientów. Proste zasady... w ka?dym momencie mo?na liczy? na pomoc menad?era...


3. Jakie było zakwaterowanie?

Bardzo ?adne apartamenty w mieszkaniu nad klubem. Du?a kuchnia i basen na dachu do dyspozycji dziewczyn.


4. Rzeczy do poprawy, porady dla klubu?

Moim zdaniem nic do poprawy, wszystko by?o bardzo dobrze zorganizowane.


5. Oceń klub: * * * * *